CNC

Khoá học vận hành máy phay, máy tiện CNC giành cho những người bận rộn hoặc không có điều kiện đến trực tiếp trung tâm học mà chất lượng kiến thức và kỹ năng vẫn đảm bảo đáp ứng công việc Kỹ thuật viên vận hành máy phay, máy tiện CNC.

CNC