Tuyển dụng

Tin tuyển dụng ngành cơ khí, cơ điện, tự động hoá. Đặc biệt là lĩnh vực CAD/CAM/CAE/CNC, Internet of thing,... Cho các kỹ sư, thực tập sinh, sinh viên, kỹ thuật viên...

Tuyển dụng