Dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ, giải pháp: Thiết kế cơ khí, Lập trình gia công CNC, Thiết kế theo ý tưởng (Concept Desgin) cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. TechK không ngừng hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và chuẩn hoá quy trình. Luôn đào tạo đội ngũ để cung cấp đến khách hàng dịch vụ tốt nhất và giải pháp phù hợp nhất.

Đào tạo CAD/CAM/CAE

Thiết kế Cơ khí

Lập trình gia công CNC

Thiết kế theo Ý tưởng (Concept Design)