Catia

Khóa học Catia đào tạo phần thiết kế sẽ giúp người học nắm được toàn bộ giao diện và ý nghĩa của các lệnh thiết kế, cách lên phác thảo 2D hoàn chỉnh khi tạo 3D. Sử dụng phần mềm Catia để lập trình gia công phay – tiện – nhiều trục cho máy CNC chi tiết máy, khuôn mẫu.